top of page
Bild 1.jpg

TJÄNSTER

DW:s produktutbud kompletteras med ett utbud av tjänster, allt för att säkerställa att de investeringar som görs och projekt som genomförs tar tillvara på de möjligheterna som en ökad digitalisering erbjuder, även om installationerna kommer att
ske i ett senare skede.

Några exempel på de tjänster vi erbjuder:

Förstudier och designstöd inför kommande investeringar och upphandlingar

Projektledning av kvalificerade projekt även omfattande styrgrupps- och referensgruppsledning

Upphandlingsstöd och förhandlingar

Kvalitetssäkring

Utbildning och användarstöd i samband med installationer av projekt

Uppföljning av investeringar mot uppsatta mål

SOFTWARE AS A SERVICE

Vi erbjuder nu en tjänstepaketering (Software as a Service) innebärande att du som kund uppnår följande fördelar;

Kostnaden för installationen är distribuerad över tiden vilket gör att Du möter investeringen med intjäningen på ett bättre sätt.

En bekymmersfri driftsmiljö som är i funktion 24 / 7

En möjlighet att starta med basplattformen för att sedan öka nyttjandet steg för steg på ett enkelt sätt.

Du binder dig bara för 12 månaders drift, därefter har du tre månaders uppsägningstid.

I varje projekt ingår en förstudie, implementation, projektledning, utbildning, kvalitetssäkring och dokumentation till ett fast pris.

Bild 2.jpg

DW:s personal och samarbetspartners har utvecklat kvalificerade produkter och lösningar samt drivit och lett kvalificerade projekt i träbranschen under drygt 30 år.

Bild 4.jpg

Kontakta oss för ytterligare information

bottom of page