top of page

PRODUKTER

PRODUKTNYHET

DW:s egna produkter, med familje- namnet Nexum, är fokuserade på att underlätta spårbarhet från stock till bräda eller färdig slutkundsprodukt, integrering av befintlig maskin- och programvara samt produkter för analys av samtlig insamlade data.

Varför Nexum?

Underlättar spårbarhet genom hela kedjan

Nära samarbeten med maskin- och programvaruleverantörer

Enkel design och lättnavigerat användargränssnitt med plug-ins

Löpande analyser av kritiska processer

Bild 3.jpg

Nexum tillhandahåller ett integrerat modulbaserat gränssnitt som via utvecklade ”plug ins” kan kommunicera med underliggande system och produkter.

DW har ett nära samarbete med de flesta i marknaden aktiva maskin- och programvaruleverantörer vilket garanterar en kontinuerlig och störningsfri insamling av mätdata och därmed möjlighet till att göra löpande analyser av kritiska processer inom sågverket och vidareförädlingen.

VÄLJ RÄTT VÄG

Vi är helt leverantörsobeorende och samarbetar med samtliga leverantörer.

Digiwood AB är helt leverantörsobeorende och vi samarbetar med samtliga leverantörer, vilket innebär att vi kan utväxla och integrera data från ett antal olika datagenererande system och mätenheter.

Nexum är genom sin design unik på att indexera data från redan existerande dataflöden vilket leder till en betydligt lägre implementationskostnad för kunden.

Bild 4.jpg

Nexum — Nu som en tjänst

bottom of page