top of page
marknad
grafik
MARKNAD

MARKNADENS DIGITALISERING

Träindustrin i Norden har i snabb takt tagit till sig de ekonomiska och verksamhetsmässiga fördelarna med att systematisera och digitalisera informationsflödet inom – och utanför – sågverket och kringliggande verksamheter.

De första projekten fokuserade på att finna en spårbarhet och genom att se hur processerna påverkade värdet av slutprodukten kunna justera och förbättra hanteringen, vilket kom plats under 2014.

 

Därefter har utvecklingen av produkter och applikationer som drar nytta av spårbarheten gått i rask takt och det ligger i fokus för många nya större projekt.

APPLIKATIONSOMRÅDEN

Vi gör den nödvändiga digitaliseringen enkel.

Analys och jämförelse avseende under/över mått på såglinjen mot utfall på råsortering och justerverk.

Höjd tillgänglighet på såglinjen genom att spåra utmaningar och kommande problem med hjälp av olika data typ, energidata, underhållsdata, driftsövervakningssystem och andra relevanta.

Intelligentare sorter-klassläggning på Timmersorteringar, baserat på återkoppling från råsortering resp justerverk.

trä

OUTNYTTJAD POTENTIAL

Vi hjälper kunderna realisera den potential till förbättring som kunnat verifieras.

Vi har en ambition att vara marknadsledande inom Det Digitala Sågverket, innebärande en möjlighet att digitalisera och integrera informationsflödet för Sågverk och träförädling samt kunna hjälpa kunderna realisera den potential till förbättring som kunnat verifieras.

DigiWood arbetar med de med de ledande leverantörerna av såväl maskin- som programvara och kan därmed erbjuda en integrering och digitalisering inte bara i samband med nyinvesteringar utan också vad gäller uppgraderingar och utveckling av befintlig utrustning.

grafik

Genom befintlig data hjälper vi dig att effektivisera ditt sågverk - och göra besparingar.

bottom of page