top of page
sågverk
bakgrund
APPLIKATIONS-
OMRÅDEN

APPLIKATIONSOMRÅDEN

DigiWood arbetar med att huvudsakligen digitalisera samtliga industrins processer genom att integrera data från timmer till produkt.

Vi deltar även i forsknings- och utvecklingsprojekt inkluderande data från skogen och ett med koppling till olika mätsystem inom vidareförädlingsområdet.

grafik

Några exempel på applikationsområden är:

TIMMERSORTERING

Teknologi för spårbarhet och datahantering

SÅGLINJER

Integrerar och indexerar kritiska data

BRÄDHANTERING, TORK & JUSTERVERK

Mät- och styrsystem med hög noggrannhet

grafik
timmer

SPÅRBARHET

TIMMERSORTERING

DigiWoods produkter är designade för att skapa en spårbarhet samt kunna hantera data från alla förekommande såväl 3D- som X-ray mätramar samt styrsystem som används för att såväl mäta in som vederlagshantera, till en optimal sortering baserat på tänkt slutkundsprodukt.

ANALYS AV DATA

SÅGLINJER

De olika produkterna inom DigiWood Data Center familjen följer sedan biten resp. paketet genom hela sågprocessen, användande ett antal olika metoder för spårbarhet, bl a tidsstämpling.

DigiWood Data Center hanterar absoluta flertalet av de mät- och styrsystem som finns installerade och såväl integrerar som indexerar kritiska data.

För ett få ett helhetsperspektiv på processen används även data från bl.a produktionsövervakningssystem och energimätare.

Den slutliga processen i såglinjen är råsorteringen där DigiWood Data Center såväl verifierar som hanterar nödvändiga data för bl a en optimal torkprocess.

såglinjer
bakgrund
torkhantering

OPTIMERA PROCESSER

BRÄDHANTERING, TORK OCH JUSTERVERK

Justerverket och dess mät- och styrsystem är avgörande för såväl verifiering av tidigare sorterings- och optimeringsbeslut som andra egenskaper som är väsentliga för den fortsatta hanteringen inom vidareförädlingen, inte minst utfallet av torkprocessen.

DigiWood Data Center hanterar därför de flesta på marknaden förekommande mät- och styrsystem och kan med hjälp av olika metoder, bl a fingeravtryck och tidsstämpling, identifiera bitar och spåra dem uppströms med hög noggrannhet.

UPPTÄCK MER

Utforska våra produkter

Allt samlat på ett och samma ställe innebär en sömlös drift. Dra ned på utgifterna och effektivisera era flöden. Det har aldrig varit enklare.

Quality

QUALITY

Productivity

PRODUCTIVITY

Energy

ENERGY

grafik

Genom befintlig data hjälper vi dig att effektivisera ditt sågverk - och göra besparingar.

bottom of page