top of page
Bild 1.jpg

APPLIKATIONS-
OMRÅDEN

Digiwood AB arbetar med att huvudsakligen digitalisera samtliga processer på sågverket men deltar också i ett forsknings- och utvecklingsprojekt inkluderande data från skogen och ett med koppling till olika mätsystem inom vidareförädlingsområdet.

Några exempel på applikationsområden är:

TIMMERSORTERING

SÅGLINJER

BRÄDHANTERING & JUSTERVERK

Teknologi för spårbarhet och datahantering

Integrerar och indexerar kritiska data

Mät- och styrsystem med hög noggrannhet

Bild 3.png
TIMMERSORTERING

Digiwoods produkter är designade för att skapa en spårbarhet samt kunna hantera data från alla förekommande såväl 3D- som X-ray mätramar samt styrsystem som används för att såväl mäta in som vederlagshantera, till en optimal sortering baserat på tänkt slutkundsprodukt.

SÅGLINJER

De olika produkterna inom Nexum familjen följer sedan biten resp. paketet genom hela sågprocessen, användande ett antal olika metoder för spårbarhet, bl a tidsstämpling.

Nexum hanterar absoluta flertalet av de mät- och styrsystem som finns installerade och såväl integrerar som indexerar kritiska data.

För ett få ett helhetsperspektiv på processen används även data från bl.a produktionsövervakningssystem och energimätare.

Den slutliga processen i såglinjen är råsorteringen där Nexum såväl verifierar som hanterar nödvändiga data för bl a en optimal torkprocess.

BRÄDHANTERING OCH JUSTERVERK

Justerverket och dess mät- och styrsystem är avgörande för såväl verifiering av tidigare sorterings- och optimeringsbeslut som andra egenskaper som är väsentliga för den fortsatta hanteringen inom vidareförädlingen, inte minst utfallet av torkprocessen.

Nexum hanterar därför de flesta på marknaden förekommande mät- och styrsystem och kan med hjälp av olika metoder, bl a fingeravtryck och tidsstämpling, identifiera bitar och spåra dem uppströms med hög noggrannhet.

bottom of page