top of page
5 MAJ 2021
ORGANISATION

Strategiskt samarbete inlett mellan Episcope AB och Digiwood AB

samarbete

Episcope AB (ES) och Digiwood AB (DW) har inlett ett samarbete med fokus på det Digitala Sågverket. De två bolagen kommer med sina gemensamma komponenter, kompetenser och installationer att komplettera varandra och erbjuda kraftfulla plattformar och tjänster inom digitalisering och visualisering av processer ute på sågverk. Genom samarbetet blir man en starkare partner till såväl nya som befintliga kunder.

Linköping den 5 maj 2021

 

Digiwood AB och Nexum

 

Digiwood har utvecklat tjänsten NEXUM, en plattform för indexering av bland annat energi-, kvalitets- och produktionsdata som i en analys kan hjälpa användarna att nå de tre målsättningarna med installationen;

  • Högre utbyte, givet samma inmätta volym

  • Högre värde genom spårbarhet och högre nivå på sortering, givet samma timmerfångst

  • Högre utnyttjandegrad på Såglinjen

 

NEXUM kompletteras med ett omfattande tjänsteutbud avseende strategi, projektering, projektledning, implementation och förvaltning / support.

För tillfället implementeras NEXUM i full skala på tre större sågverk i Sverige och ett antal intressanta och värdeskapande samband har verifierats.

 

Episcope AB och Epilog

 

Episcope har under lång tid utvecklat Epilog, ett sofistikerat verktyg för stopptidsregistrering, produktionsplanering och uppföljning som presenteras på ett visuellt enkelt och tydligt sätt.

Epilog har installerats på ett flertal sågverk, med många enskilda enheter per verk. Det har uppskattats framför allt för sin användbarhet och sitt pedagogiska gränssnitt och de effekter detta får att engagera personalen på ett helt nytt sätt.

 

Samverkan

 

Den stora datamängd som NEXUM genererar tillsammans med Episcopes erfarenhet inom visualisering och presentation av data gör att ett samarbete kring detta tedde sig mycket naturligt. Bolagen ser en stor potential att förbättra varandras tjänster och att på sikt kunna erbjuda en unik integrerad produkt där största möjliga kundnytta kommer vara i fokus.

 

En del i detta är stopptidsregistrering med tillhörande analys, en mycket viktig informationsgivare för att uppnå de tre målen ovan. Därför kommer Epilog framgent att kunna ingå som en modul i NEXUM där insamlade data kommer att aggregeras med övriga indexerade data i NEXUM.

Genom samarbetet kommer även funktionaliteteten Stopptidsregistrering bli en betydligt mer aktiv komponent i jakten på ständig förbättring.

Befintliga användare av Epilog kommer också att kunna installera NEXUM med tillhörande integrationer och därmed kunna dra än större nytta av sin EPILOG-installation.

 

Samverkan kommer att inledas per omgående, ytterligare information finns att läsa på www.episcope.se eller www.digiwood.se
 

För ytterligare information kontakta;

 

Pontus Appel, pontus@episcope.se  0739 84 08 04

Mikael Jacobsson, mikael@digiwood.se  0706 47 58 10

bottom of page