top of page
14 MAR 2023

Digiwood AB förstärker, anställer Joar Stensløkken som ansvarig för den svenska marknaden.

ORGANISATION
medarbetare

Bakgrund och inledning


Digiwood AB har inom ramen för ”Det Digitala Sågverket” utvecklat och lanserat plattformen NEXUM, med tillhörande visualisering NEXUM VIZ” och Stopptidsregistreringen Epilog.


Produkterna har också anpassats till en s k SaaS lösning, vilket innebär att den kan erbjudas som en tjänst där Digiwood tar fullt ansvar för drift, support och förvaltning.


Digiwood AB har under 2022 genomfört pilotstudier och pilotinstallationer med gott resultat och går nu in i en marknadsfas, där man kommer att arbeta både som rådgivare vad avser digitalisering som leverantörer och partners till kunder i den Nordiska marknaden.


Bemanning och ledning


Digiwood AB har ett närverk av medarbetare som arbetat en lång tid med digitaliseringen och förstärker nu kompetensen och leveransförmågan ytterligare genom rekryteringen av Joar Stenslökken som kommer att ansvara för den svenska marknaden.


Joar, närmast från Paper Province, har ett långt förflutet i branschen, med erfarenhet från att utveckla processer och verksamhet i både den svenska och norska marknaden, bland annat;


- Projektledare Paper Province
- VD Silvi Forum A/S
- Partner Silvinova A/S


Utöver det har Joar varit projektledare och konsult med uppdrag mot bl a IKEA, Norske Skog, Fiskarhedens Trävaru AB, Bergene Holm AS m fl.


Joar kommer att tillträda som tjänst per den 15 mars 2023 och nås på 

+ 47 95 05 57 60 och mail joar@digiwood.se, alternativt joar.stenslokken@silviforum.no


För ytterligare information, kontakta Mikael Jacobsson, 0706 47 58 10, mikael@digiwood.se

bottom of page