top of page

INDEX IS TO FIND

Vi förenklar och digitaliserar träindustrin.

DET DIGITALA SÅGVERKET

Nexum 2.0 är mjukvaran som underlättar spårbarhet från stock till bräda eller färdig slutkundsprodukt, integrering av befintlig maskin- och programvara samt produkter för analys av samtlig insamlade data.

Varför Nexum?
SPÅRBARHET

Underlättar spårbarhet genom hela kedjan

ENKEL DESIGN

Integrerat och lättnavigerat gränssnitt med plug-ins

SAMARBETEN

Nära samarbeten med maskin- och programvaruleverantörer

ANALYSFÖRMÅGA

Löpande analyser av kritiska processer

VÄLJ RÄTT VÄG

Vi är helt leverantörsobeorende och samarbetar med samtliga leverantörer.

Vi kan således utväxla och integrera data från ett antal olika datagenererande system och mätenheter.

Bild 2.jpg

Stöd och kontroll i beslutsprocessen

UPPTÄCK HUR NI KAN FÖRENKLA ERT SÅGVERK
APPLIKATIONSOMRÅDEN

Vi arbetar med att huvudsakligen digitalisera samtliga processer på sågverket men deltar också i forsknings- och utvecklingsprojekt.

PRODUKTER

För en bekymmersfri digitaliseringsprocess

Våra egna produkter, med familjenamnet Nexum, är fokuserade på att underlätta spårbarhet från stock till bräda eller färdig slutkundsprodukt, integrering av befintlig maskin- och programvara samt produkter för analys av samtlig insamlade data.

MARKNAD

Det Digitala Sågverket med dess ekonomiska och verksamhets- mässiga fördelar

DW har en ambition att vara marknadsledande inom markanaden för Det Digitala Sågverket, innebärande en möjlighet att digitalisera och integrera informationsflödet för Sågverk och träförädling och kunna hjälpa kunderna realisera den potential till förbättring som kunnat verifieras.

NEXUM SOM EN TJÄNST

Vi erbjuder nu en tjänste- paketering (Software as a Service) innebärande att du som kund uppnår följande fördelar;

I varje projekt ingår en förstudie, implementation, projektledning, utbildning, kvalitetssäkring och dokumentation till ett fast pris.

Kostnaden för installationen är distribuerad över tiden vilket gör att Du möter investeringen med intjäningen på ett bättre sätt.

En bekymmersfri driftsmiljö som är i funktion 24 / 7

En möjlighet att starta med basplattformen för att sedan öka nyttjandet steg för steg på ett enkelt sätt.

Du binder dig bara för 12 månaders drift, därefter har du tre månaders uppsägningstid.

AKTUELLT
pexels-marc-mueller-380769.jpg
ORGANISATION

Digiwood AB förstärker, anställer Joar Stensløkken som ansvarig för den svenska marknaden.

5 OKTOBER 2022
Vi söker ny medarbetare
ORGANISATION

Vill du vara med och utveckla digitaliseringen inom sågverks-

industrin? Läs mer om tjänsten här.

5 OKTOBER 2022
ToT 1 kopiera.jpg
EVENT

Stort tack för alla intressanta och inspirerande samtal och diskussioner på Trä o Teknik

19 SEPTEMBER 2022
EVENT

Vi bjuder in er till vår monter den 30/8-2/9 på Svenska Mässan för att informera om våra nya produkter.

4 JULI 2022
Bild 6.jpg

Vi kan Din verksamhet,
dina utmaningar och möjligheter.

bottom of page