top of page
12 JANUARI 2022
PRODUKT

Digiwood AB lanserar NEXUM 2.0 med tillhörande flexibla användargränssnitt

Bild 4.jpg

Efter ett intensivt utvecklingsarbete, dels internt, dels i samarbete med RISE lanseras nu NEXUM 2.0 med två alternativa grafiska gränssnitt vilket ger en utökad användarvänlighet och korta svarstider.

NEXUM:s data och integrerade NEXUM data kan nu antingen hanteras via Microsofts standardiserade produkt Power BI, som ingår i Office paketet, alternativt Redash för de kunder som önskar en utökad frågefunktionalitet via spontana eller standardiserade SQL-frågor.

NEXUM 2.0 har testats i full drift och finns tillgängligt för installation från 1/1 2022.


För ytterligare information kontakta;

Mikael Jacobsson,

mikael@digiwood.se,

0706 47 58 10

bottom of page